מהו יפוי כוח כללי?

 
 

 

מהו יפוי כוח כללי?
 

יפוי כוח כללי הוא מסמך שמכשיר אדם מסוים לטפל בענייניו של אדם אחר. יפוי הכוח חייב להיות תלוי נושא, זמן ומקום ובמילים אחרות – להיות מוגדר. בשונה מיפוי כוח עקב מוגבלות שכלית או מנטלית לקבל החלטות, יפוי כוח כללי מתייחס למצבים בהם האדם המייפה דווקא יודע מה נעשה בענייניו אבל אין לו יכולת טכנית לבצע את המשימה והוא זקוק לכך שאדם אחר יעשה אותה בשמו. לדוגמה, חתימה על חוזה עסקי בישראל כשהוא נמצא בחו"ל, משיכת כסף מחשבון בנק במזומן שלא באמצעות האינטרנט ועוד. במקרים מסוימים בעל עסק ייתן למשרד ייעוץ המס שלו גישה לניהול ענייניו בביטוח לאומי ובמס הכנסה על מנת להימנע מביורוקרטיה בעת הסדרת התשלומים למוסדות הללו.
 

כיצד מיושם יפוי כוח כללי?

יפוי כוח כללי מיושם באמצעות ניסוח הקריטריונים בהם ניתן יפוי כוח. החתימה הסופית על המסמך דורשת מעורבות של מי שנתן את יפוי הכוח, ומנגד של מיופה הכוח והדבר נעשה בליווי נוטריון על מנת להבטיח כי סמכויות יפוי הכוח יישמרו ולא יהיו ניתנות לפרשנות משפטית משנית בעתיד, או לכפירה בייפוי כשהמיופה ניגש לבצע את הפעולות והמשימות.

כיצד יפוי כוח כללי מנוסח?

הניסוח צריך לכלול במדויק את סמכויות יפוי הכוח בעניינים בהם זה נעשה. במידה ומדובר על יפוי כוח זמני בשל אי נוכחות בזמן ובמקום של המייפה, יש לציין זאת במסמך יפוי כוח כללי ולציין תאריך בו הייפוי יהיה פג תוקף. במידה ומדובר על יפוי כוח שעוסק רק בנושא אחד או במספר מוגבל של נושאים יש לציין אותם במדויק ואת הסמכויות שיהיו למיופה הכוח
לבצע בענייניו של המייפה.

כיצד נבטיח כי גורמי צד ג' ישתפו פעולה עם המיופה?

יש להציג יפוי כוח כללי שיש בו חתימה וחותמת של נוטריון. יפוי כוח שכזה הוא בעל סמכות משפטית הכי מובהקת שיש בתחום החוזים והמסמכים ולכן גם גורמים שיבדקו במסמרות את הנושא – צפויים בסופו של דבר לשרת את המיופה ביודעם כי בערוץ המשפטי המסמך נחשב קביל ומורה על ביצוע הפעולה ממש כשם שהמייפה עצמו היה נמצא בשטח. לכן, ישנה חשיבות מכרעת שהמסמך ייעשה וייחתם על ידי נוטריון.
 
 
מה הם ההבדלים בין תרגום נוטריוני לבין אפוסטיל?  , מהו אפוסטיל?  , מהו יפוי כוח כללי?